×

Додаток 7 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ТНПУ в 2023 році