×

При кафедрі педагогіки та менеджменту освіти факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка створено Центр педагогічного консалтингу. Це підбірка проектів, тренінгів, семінарів, круглих столів, майстер-класів, вебінарів, лекцій-презентацій, а також індивідуальних та групових консультації для педагогів і керівників закладів освіти як у межах Центру, так і безпосередньо у закладах освіти. Такі різноманітні освітні заходи допомагатимуть педагогам тримати себе в освітньому тонусі й бути рушіями змін у новій українській школі. Викладачі кафедри педагогіки та менеджменту освіти, які складають ядро Центру, презентують багаторічний прикладний та практичний професійний досвід щодо розробки та реалізації інтерактивних форм роботи, які стосуються реалізації програми «Нової школи» через такі компоненти:

 1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.
 2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.
 3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
 4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
 5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
 6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
 7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентностей для життя.
 8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

Перераховані компоненти нової моделі української школи є стратегічною основою для роботи Центру.

Отож, мета діяльності Центру – надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації в рамцях організації навчання у системі неперервної професійної освіти педагогів. Діяльність Центру передбачає супровід педагогів в освітньому процесі й надання їм консультативної допомоги щодо вирішення проблем, пов’язаних з навчально-пізнавальною діяльністю та особистісно-професійним розвитком. Місія Центру – сприяння для особистісно-професійного зростання педагогічних і керівних кадрів.

Основними завданнями Центру є:

 • сприяння імплементації Закону «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» у педагогічну діяльність закладів освіти;
 • розширення сфери співпраці із закладами освіти;
 • залучення провідних фахівців з педагогіки до популяризації науково-експериментальної діяльності;
 • покращення ефективності різних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • стимулювання розвитку інформального навчання педагогів;
 • розвиток інноваційного складника педагогічної діяльності;-
 • трансформація педагогічної науки у професійну діяльність учителів;
 • вивчення проблем освітнього середовища, які потребують вирішення (консалтингу), та надання відповідних послуг;
 • створення можливостей для розвитку психолого-педагогічної компетентності студентів-майбутніх учителів та майбутніх менеджерів-керівників закладів освіти;
 • проведення досліджень для покращення якості підготовки майбутніх педагогічних та керівних кадрів до інноваційної діяльності в закладах освіти.

Діяльність Центру відбувається на засадах науковості, академічної доброчесності, толерантності, партнерських стосунків між учасниками проектів.

 

Магістранти другого курсу спеціальності 073 Менеджмент (ОПП Управління навчальним закладом) беруть участь у тренінгу антивигорання, який проводить завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти проф. Мешко Г. М.

Запрошуємо до співпраці педагогів, керівників закладів освіти, студентів, усіх, хто прагне професійно зростати!

Контактна адреса: м.Тернопіль , вул.М. Кривоноса,2, ауд.71

E-mail: kafedrapedtnpu@tnpu.edu.ua

Телефон: 098 44 76 019

Керівник Центру: професор Галина Михайлівна Мешко

Мешко1
Мешко тренінг
Груць2
Груць1
Вихор1
Боднар1
Боднар тренінг
4а