×

Склад Ради молодих вчених факультету

Гречин Ірина Михайлівна, к. пед. н.

Шульга Ірина Мирославівна, к. пед. н.

Яцишина Ольга Василівна, к. пед. н.

Писарчук Оксана Тарасівна, к. пед. н.

Кузьма Ірина Ігорівна, к. пед. н.

Рожко-Павлишин Тетяна Андріївна, к. пед. н.

Воронкевич Оксана Мирославівна, к. псих. н.

Білоус Юлія Володимирівна, к. філ. н.

Слободянюк Ольга Леонідівна, асп.

Ратушняк Наталія Олегівна, асп.

Пуйо Ольга Ігорівна, асп.

Козак Оксана Вікторівна, асп.

Руденський Ростислав Євгенович, пров. фахів. Centre for Teaching Excellence TNPU

Шишак Андріана Михайлівна, пров. фахів. Centre for Teaching Excellence TNPU

Наукові гуртки факультету

Кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 • Використання інноваційних педагогічних технологій у розвитку творчості дітей дошкільного віку (переглянути план)
 • Актуальні проблеми дошкільної освіти та виховання (переглянути план)
 • Освітні технології у закладах початкової та дошкільної освіти (переглянути план)

Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

 • Клуб волонтерства та соціальних ініціатив ім.В.Гнатюка

 

Наукові групи факультету

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

 • Історико-педагогічні основи розвитку фізичної культури.
 • Формування духовної культури студентів
 • Гармонізація особистості педагога
 • Підготовка молоді до життя в сім’ї (польський досвід)
 • Наукові дослідження проблеми реалізації недискримінаційної освіти

Кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 • Підготовка майбутнього вчителя у Контексті реалізації Концепції нової української школи.
 • Методичні аспекти вивчення при-родознавства, суспільствознавст-ва,основ здоров’я, математики та трудового навчання в початковій школі
 • Методичні аспекти вивчення природо-знавства, суспільст-вознавства, основ здоров’я, математики та трудового навчан-ня в початковій шко-лі
 • Підручник для початкової школи
 • Педагогічне краєзнавство у професійній діяльності майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти.
 • Використання інноваційних педагогічних технологій у розвитку творчості дітей дошкільного віку.
 • Вдосконалення уроку в умовах Нової української школи
 • Актуальні проблеми дошкільної освіти
 • Актуальні проблеми дошкільного вихолвання
 • Освітні технології у закладах початкової та дошкільної освіти
 • Екологічна освіта дошкільників та учнів початкової школи

Кафедра психології розвитку та консультування

 • Психолого-педагогічні засади становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді
 • Шляхи та умови формування у майбутніх фахівців навичок творчого самозростання та власного самотворення
 • Психологічна профілактика булінгу
 • Готовність майбутніх психологів до роботи з дітьми дошкільного віку
 • Теоретичне та емпіричне дослідження аспектів життєвого шляху особистості в процесі онтогенезу
 • Психологічні засади реалізації концепції нової української школи
 • Соціально-психологічні особливості становлення особистості в онтогенезі
 • Психологія жінки і чоловіка в спорті: гендерний аспект
 • Становлення гендерної ідентичності у період дорослішання особистості
 • Психологічні особливості попередження та подолання стресу
 • Діагностика та корекція психологічних станів
 • Психологічна служба в закладах освіти

Кафедра психології

 • Формування гендерної культури молоді
 • Наукові дослідження гендерних проблем
 • Психологічні особливості творчо обдарованих дітей
 • Особистість вчителя у психологічному вимірі
 • Психологія дитини у сучасному соціокультурному просторі
 • Особливості інвективної лексики у студентському середовищі

Кафедра філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти

 • Розвиток літературно–творчої діяльності молодших школярів
 • Актуальні проблеми класичної дитячої літератури
 • Акуальні проблеми навчання української мови в початкових класах і ДНЗ
 • Функціонально-стилістичні особливості мовних одиниць у художньому тексті
 • Інноваційні технології викладання ОГ „Мови і літератури” в початкових класах
 • КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА І ДОШКІЛЬНИКА

Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

 • Кураторство академічної групи СР-21
 • Теорія та практика соціальної роботи
 • Теорія і практика соціального проектування
 • Підготовка майбутніх соціальних працівників до розв’язання конфліктів у професійній сфері
 • Теоретичні та практичні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери: вітчизняний та зарубіжний досвід
 • Теоретичні і методичні засади соціальної (соціально-педагогічної) роботи з різними групами населення.
 • Діагностика і профілактика девіантної поведінки
 • Інноваційно-креативна діяльність фахівця соціальної сфери
 • Соціальна робота за кордоном
 • Кервництво студентським науковим гуртком «Соціальний експериментаріум»
 • Керівництво студентською проблемною групою «Технології соціальної роботи з різними категоріями населення в умовах територіальної громади».