×

ФПП як навчально-науковий підрозділ був створений для реалізації освітніх програм вищої професійної освіти з психолого-педагогічних дисциплін та організацією науково-дослідної діяльності в галузі педагогіки та психології. Структурними підрозділами ФПП стали предметні секції, науково-дослідні лабораторії, центри, проблемні групи. 

Основними завданнями ФПП є: 

 • якісна психолого-педагогічна підготовка фахівців для системи освіти України; розробка та реалізація концепції психолого-педагогічної підготовки вчителя загальноосвітньої школи; науково-методичний супровід навчального процесу з дисциплін кафедр, що входять до складу ІПП; 
 • проведення на належному науково-методичному рівні педагогічних практик студентів усіх форм навчання; проведення єдиної інформаційної політики у викладанні дисциплін психолого-педагогічного циклу, здійснення заходів з використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій; 
 • організація та проведення наукових конференцій з психолого-педагогічної проблематики; редагування фахового видання «Наукові записки. Серія: педагогіка»; проведення наукової експертизи результатів дослідницької роботи студентів, магістрів, аспірантів, докторантів;
 • підготовка відгуків на кандидатські, докторські, монографії та статті у фахових виданнях; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів та надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю; підготовка та публікація спільних тематичних збірників наукових праць викладачів та інших дослідників; 
 • розповсюдження і популяризація психолого-педагогічних знань, культурно-просвітницька діяльність серед педагогічної громадськості та населення регіону; перепідготовка науково-методичних кадрів вищої кваліфікації для вузів І-ІІ рівня акредитації; організація постійно діючого семінару з педагогіки та психології вищої школи для молодих викладачів вузів м. Тернополя; 
 • надання допомоги виховному відділу університету і кураторам академічних груп в організації роботи серед студентів університету.

Наші спеціальності

Відділення "Початкова освіта"

 • Дошкільна освіта:
  бакалавр (денна та заочна форми навчання);
  вихователь дітей дошкільного віку 
  Спеціалізація:  «Початкова освіта»;
  магістр (денна та заочна форми навчання)
  магістр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкової школи
  Спеціалізація:  «Початкова освіта».
 • Початкова освіта: 
  бакалавр (денна та заочна форми навчання);
  вчитель початкової школи 
  Спеціалізації: «Дошкільна освіта»;
  магістр (денна та заочна форми навчання)
  магістр початкової освіти, організатор початкової освіти, вихователь дітей дошкільного віку
  Спеціалізація: «Дошкільна освіта».

 • Менеджмент соціокультурної діяльності:   
  бакалавр (денна та заочна форми навчання);
  бакалавр менеджменту соціокультурної діяльності
 • Менеджмент (Управління навчальними закладами): 
  магістр (денна та заочна форми навчання)
  керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Психолого-педагогічне відділення

 • Соціальна робота: 
  бакалавр (денна та заочна форми навчання);
  соціальний працівник
  магістр (денна  та заочна форми навчання);
  фахівець із соціальної роботи, керівник закладу (установи) надання соціальних послуг
  Спеціалізація: «Соціальне адміністрування у громаді».
 • Психологія:   
  бакалавр (денна та заочна форми навчання); 
  психологСпеціалізації: «Психолог з організації персоналу», «Консультант психолого-медико-педагогічної консультації»
  магістр (денна та заочна форма навчання)
  викладач психологічних дисциплін, психолог-дослідник 

Навчально-методичну та наукову роботу викладачів та студентів обслуговує 4 комп'ютерні класи, ресурсний центр; функціонує центр гендерних студій, соціально-психологічна служба, науково-дослідна лабораторія шкільного підручника, кабінет школи лідерства ELITE «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту».

При ФПП, окрім Вченої ради, функціонує наукова рада, яка здійснює експертизу кандидатських і докторських дисертацій. На кафедрах ФПП навчається близько 35 магістрантів, 45 аспірантів, 2 докторанти. Сьогодні у складі ФПП функціонує 6 кафедр: педагогіки та менеджменту освіти, психології, педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, філологічних дисциплін початкової освіти, соціальної педагогіки та соціальної роботи, практичної психології. У їх складі працює майже 90 осіб, серед яких дійсний член НАПН України, доктор педнаук, проф. Кравець В.П., 13 докторів наук, професорів: Чайка В.М., Янкович О.І., Кодлюк Я.П., Мешко Г.М., Поліщук В.А., Олексюк Н.С., Петришин Л.Й., Парфанович І.І., Радчук Г.К., Кікінежді О.М.,Крутій К.Л., Орап М.О., Боднар О.С., Сорока О.В., Онишків З.М. а також понад 70 кандидатів наук.

Teacher

86

Викладачів
Classroom

1,200

Студентів
Career

12,100

Випускників
Activities

50

Аудиторій

Історія факультету

2001

2002

2009

2019

Факультет педагогіки і психології (ФПП) був створений у 2001 році (наказ №34від 27.02.2001р.) До структури факультету ввійшли три загальноуніверситетські кафедри: педагогіки, психології, педагогічної майстерності та освітніх технологій. Першим директором інституту на громадських засадах став доктор педагогічних наук, професор Кравець В.П. Вченим секретарем було обрано кандидата психологічних наук, доцента Сіткаря В.І.

1 червня 2002 року на посаду директора призначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Чайку В.М.

У процесі реорганізації 1 вересня 2009 року до ФПП було приєднано два факультети: психолого-педагогічний, початкової освіти.

Відкрито інтерактивно-розвивальну кімнату "Смайлик-ТНПУ"

Відгуки

Ростислав Руденський
Ростислав Руденський

Студент-магістрант (відділення "Початкова освіта")

Для мене це честь навчатися на одному з найбільших факультетів ТНПУ. Навчання проходить радісно, в цікавій формі. Студенти і викладачі тут, немов велика сім'я. Я люблю ФПП.

Клюкас Ольга
Клюкас Ольга

Випускниця факультету (Відділення "Початкова освіта"). Переможниця конкурсу "Вихователь року - 2019"

Я рада, що я закінчила саме факультет педагоіки і психології. Знання, вміння і навички, що даються тут стали чудовою базою для моєї теперішньої професії. Професійний підхід викладачів, відмінна організація керівництва, привітна та натхненна атмосфера, чудове навчально-методичне забезпечення - все це про ФПП.

Ірина Боднарчук
Ірина Боднарчук

Студентка першого курсу факультету (Відділення "Початкова освіта")

Дуже рада, що обрала факультет педагогіки і психології . Тут я всесторонньо розвиваюсь. На факультеті парує своя особлива атмосфера і затишок!

Мар'яна Демчук
Мар'яна Демчук

Студентка факультету (Відділення "Дошкільна освіта")

Чудовий факультет! Привітні студенти, мудре керівництво та хороший викладацький склад. Створено всі умови для розвитку та навчання студентів. Завжди цікаві пари, безліч культурно-масових заходів. Сумно не буває ніколи!