×
Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Кафедра педагогіки (до 1983 року – кафедра педагогіки та психології) є однією з найстаріших кафедр університету. Вона була створена як самостійний загальноінститутський підрозділ одночасно зі створенням нашого навчального закладу – учительського інституту в м. Кременець. Перед колективом кафедри було поставлено чільне завдання – здійснювати належну психолого-педагогічну підготовку майбутніх учителів. Згодом на її базі було створено кафедри психології (1983 р.) та педагогічної майстерності (1987 р.). До листопада 1951 р. кафедру очолював І. К. Козеко, а відтак – кандидат педагогічних наук, доцент І. Г. Оплавський. Із жовтня 1953 р. протягом 9 років кафедрою керував кандидат педагогічних наук, доцент В. Х. Харкевич. У 1962 р. виконувати обов’язки завідувача кафедри почав кандидат педагогічних наук, доцент І. П. Смолій. На цій посаді він перебував до травня 1971 р. На початку 1971 р. кафедра педагогіки і психології складалася з шести осіб. Окрім завідувача І. П. Смолія, до її складу ще входили: кандидати філологічних наук, доценти Тихоход З. Ю. та Андрієвський В. П.; асистенти Андрієвська Є. Ф., Аніщенко О. М. і Хмурич Р. М.

У періоди 1971–1977 рр., 1983–1988 рр., 1991–1998 рр. (загалом 18 років) посаду завідувача кафедри обіймав кандидат педагогічних наук, доцент (згодом доктор педагогічних наук, професор) М. М. Фіцула. Він створив наукову школу – неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діяли й працювали під керівництвом визнаного лідера. Упродовж 1977–1979 рр. кафедрою керував кандидат педагогічних наук, доцент Г. В. Залевський; 1988–1991 рр. – кандидат психологічних наук, доцент Ю. Д. Юсім; 1988–1991 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент (нині доктор педагогічних наук, професор) А. В. Вихрущ. З 1999 р. до 2014 р. на посаді завідувача кафедри перебував доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України В. П. Кравець. Великий ентузіаст своєї справи, він також створив школу дослідників, деякі з них згодом стали викладачами кафедри. З 2014 р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Г. М. Мешко.

У різні роки на кафедрі працювали: доктори педагогічних наук, професори закладів освіти В. А. Поліщук, В. М. Чайка, О. І. Янкович; кандидати педагогічних наук, доценти Л. Г. Єфімова, О. І. Забокрицька, Д. М. Скільський, Л. П. Тимчишин, кандидат психологічних наук, доцент О. І. Мешко, асистенти В. З. Волович, С. М. Дудар, Н. Д. Камінська, Н. М. Купина, В. М. Кухарський, лаборант С. Д. Щербанюк.

У 2011 р. кафедру педагогіки перейменовано на кафедру педагогіки та ґендерної рівності. З 2013 р. до 2014 р. кафедра мала назву «Кафедра педагогіки». У кінці 2014 р. кафедру перейменовано на кафедру педагогіки та менеджменту освіти.

Сьогодні на кафедрі працюють: доктори педагогічних наук, професори В. П. Кравець, Г. М. Мешко; доктор педагогічних наук, доцент О. С. Боднар; кандидати педагогічних наук, доценти О. Т. Винничук, С. Т. Вихор, Г. М. Груць, І. М. Нестайко, О. Я. Радченко, Н. Л. Сеньовська; кандидати педагогічних наук, викладачі І.М.Гречин З. І. Удич, І. М. Шульга, О. В. Яцишина, старший лаборант Л. М. Чуйко.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням освітнього процесу. На кафедрі функціонує магістратура зі спеціальності 073 Менеджмент (освітньо-професійна програма підготовки Управління навчальними закладами), аспірантура й докторантура зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки; 015 Професійна освіта. На сьогодні на кафедрі виконують дослідження 3 аспіранти і 6 докторантів.

Викладачі кафедри працюють над виконанням завдань держбюджетної теми «Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи» (керівник – професор В. П. Кравець), а також кафедральної наукової теми «Теоретичні та методичні засади підготовки педагогічних та наукових кадрів до інноваційної діяльності в закладах освіти».

Кафедра є організатором та співорганізатором міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та управлінських форумів.

Викладачі кафедри в рамках співпраці з ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» проводять навчальні та психологічні тренінги для педагогів України. Результатом наукової діяльності викладачів кафедри є монографії, наукові статті, навчальні підручники і посібники, методичні розробки.

При кафедрі створено Центр педагогічного консалтингу, діяльність якого спрямовується на супровід професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу, управлінське консультування з керування закладом освіти, надання консультативної допомоги щодо особистісно-професійного розвитку педагогів.

Кафедра завжди була другим домом для її викладачів і співробітників. З дня заснування у ній панує доброзичлива атмосфера, готовність прийти на допомогу в скрутний час, а головне – повага до плідної і творчої праці.

Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»