×
Кафедра психології

Кафедра психології

Кафедра психології на факультеті педагогіки і психології впродовж 37 років здійснює викладання психологічних дисциплін (12) для студентів усіх факультетів університету зі спеціальності 011 освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014. Середня освіта та непедагогічних спеціальностей освітніх рівнів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» (спеціальність «Психологія»).
Кафедра психології як окрема структурна одиниця утворилася у 1983 році внаслідок поділу кафедри педагогіки і психології Тернопільського державного педагогічного інституту. Першим завідувачем став кандидат психологічних наук, доцент О. М. Степанов. З 1988 по 2005 рік керівництво колективом здійснював доцент Р.М. Хмурич. В подальшому - доценти О.І. Мешко (2005-2008 рр.), Г.Г. Колінець (2008-2013 рр. ). З 2013 року кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Оксана Михайлівна Кікінежді.


У різні роки на кафедрі психології працювали О.М. Степанов, Р.М. Хмурич, Ю.Д. Юсім, Г.В. Лебедь, Т.В.Ковальчук, Я.З.Василькевич, М.І. Дідора, О.М. Кікінежді (Шарган), Г.Г.Колінець, Г.К. Радчук, В.І.Сіткар, І.М. Чорна, Л.А. Широкорадюк, М.О.Орап, О.Б.Кізь, Я.Є. Кальба. На посаді старшого лаборанта працювали Г.Ф. Степанюк та з 1996 року і дотепер - Н. І.Власюк. З відкриттям психолого-педагогічного факультету у 1998 році на базі кафедри психології шляхом реорганізації було створено кафедру практичної психології, яку очолила Радчук Г. К.

Сьогодні на кафедрі психології працює 7 викладачів: 2 доктори психологічних наук професори - О.М.Кікінежді, М.О. Орап, 5 кандидатів психологічних наук, доцентів - Г.Г. Колінець, О.І Мешко, О.Б.Кізь, Л.А.Широкорадюк, Я.Є. Кальба. Знаково, що викладацький склад кафедри поповнили колишні студенти університету, носії його духу і традицій: Кікінежді О.М., Г.Г.Колінець (1979 р.вип.), Широкорадюк Л.А. (1988 р.вип.), Орап М.О. (1994 р.вип.), Кізь О.Б. (1995 р.вип.), Кальба Я.Є. ( 2000 р.вип.)

Висококваліфікований творчий колектив однодумців вдало поєднує академічну й університетську науку, є новатором розробки нових напрямків гуманітарного знання, зокрема ґендерної психології (Кікінежді О.М., Кізь О.Б.) та психолінгвістики (М.О.Орап), працює над реалізацією колективної теми «Становлення еґалітарної особистості вчителя-професіонала» (2016–2020), постійно вдосконалює науково-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін з психології із застосуванням електронної платформи MOODLE задля оптимізації особистісного та професійного розвитку майбутніх фахівців-педагогів.

Характерним стилем роботи колективу є розробка та впровадження нових навчальних програм та курсів, як-от: «Психологія вищої школи», (О.І.Мешко), «Психолінгвістика розвитку дітей дошкільного віку (М.О.Орап), «Психологія мас» (Я.Є.Кальба), «Етнопсихологія» (Я.Є.Кальба, О.Б.Кізь), «Психологія дитячої творчості», «Психологія педагогічна. Основи психодіагностики», «Актуальні проблеми дитячої психології» (О.Б.Кізь), «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія» (Г.Г.Колінець, Л.А.Широкорадюк)», «Психологія управління», «Психологія статі та сексуальності», «Гендерна психологія», «Психологія» (О.М.Кікінежді).

Наукова-дослідницька діяльність викладачів кафедри знайшла своє відображення у оригінальності наукових пошуків та апробації власних концептуальних тем у низці міжнародних грантів МФВ «Відродження» (1999-2000), Канади, США (2001-2004), проектів ПРООН–ЄС (2009-2011), офісу Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (2013–2015 рр.), Програми розвитку фінансового сектору (USAІD/FINREP-ІІ)(2015 р.), у розробці нових навчальних програм та курсів, написанні шкільних підручників з Основ здоровя, монографій, навчально-методичних посібників, практикумів тощо; діяльності студентських проблемних груп. Зокрема, професор О.М.Кікінежді очолює з 2008 року Науково-дослідний центр з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка, при якому працює Школа ґендерної рівності (керівник - доцент О.Б.Кізь). Професор М.О. Орап є керівником науково-дослідного центру «Сучасна дитина» (2018). Діяльність центрів спрямована на дослідження психолого-педагогічних механізмів побудови егалітарно-освітнього та недискримінаційного середовища для дітей та молоді в умовах Нової української школи на засадах студентоцентричного, компетентнісного та особистісно-еґалітарного підходів.
Кікінежді О.М., Кізь О.Б. є співвиконавцями науково-дослідної теми МОН України «Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції нової української школи» (керівник–д.п.н., професор В.П.Кравець) (2019-2021).
Зусиллями викладачів кафедри проведено 6 Всеукраїнських конкурсів з напрямку «Гендерні дослідження» (2006-2011), 7 Всеукраїнських та 7 Міжнародних науково-практичних конференцій (2000-2018).

Колектив кафедри гордий за талановиту молодь, студентів-переможців Всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад з психології (А.Струмінська, Н. Гур`єва, С. Сіткар, Н.Гноєва, Г.Захарчук, Б.Явір-Іскра, Н.Прус, А.Ятищук, О.Коломієць,Т.Сіткар, О.Шумська, І.Бойко, І.Шульга, В.Рожанська О.Одорочко (наукові керівники - О.Б.Кізь, О.І.Мешко, О.М.Кікінежді, Г.Г.Колінець).
Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї професійної та наукової компетентності, методологічної культури дослідника. Пройшли міжнародне стажування у закладах вищої освіти України, Фінляндії та Польщі, отримали сертифікат В2 з англійської мови, є сертифікованими тренерами з позитивної психотерапії (М.О.Орап, Л.А.Широкорадюк), гештальттерапії, арттерапії (Я.Є.Кальба), національними експертами та тренерами Програми рівних можливостей і прав жінок в Україні (ПРООН–ЄС) (О. М. Кікінежді, О.Б.Кізь), проводять психологічне консультування, тренінги, етноквести, наукові пікніки, телепередачі на місцевому телебаченні Тернопіль1, ІНТБ, UА «Суспільне мовлення» (М.О.Орап, Я.Є. Кальба), інформаційний дайджест у межах щорічної Міжнародної кампанії «16 днів протидії насильству» (О. М. Кікінежді, О.Б.Кізь), керують педагогічною практикою студентів, впроваджують інноваційні психологічні технології, антибулінгові практики у сферу діяльності освітніх закладів різного рівня, педагогічних кадрів, громадських організацій та ЗМІ, плекаючи фахову майстерність майбутнього вчителя, формуючи еґалітарну культури молоді.