×
Blog

Чопик Соломія Володимирівна

Народилася 1 лютого 1983 року у м. Тернополі.
У 2006 році з відзнакою закінчила магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін.

З 2006 року працює асистентом, а з 2015 року - доцентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Є автором робочих програм з таких навчальних дисциплін: «Психологія стресу», «Ігрова психотерапія», «Експериментальна психологія», «Експериментальні методи в сучасній психології».

Автор наукових статей, співавтор навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів»,  колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

З 2005-2013 рр. відповідальна за роботу Ресурсного центру для фахівців соціальної сфери при Тернопільському національному педагогічному університеті ім В.Гнатюка.

У 2005-2008 рр. була активним учасником проектів «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах», «Охорона здоров’я матері та дитини», «Покращення громадського здоров’я шляхом підвищення потенціалу місцевих громад» за підтримки Християнського дитячого фонду (нині – Український фонд «Благополуччя дітей» (Швейцарія), в рамках яких проводила просвітницькі семінари-тренінги щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів, медиків та громадськості різних міст України. 

У 2008-2011 роках навчалася в аспірантурі.

У вересні 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Рівень домагань як психологічна детермінанта особистісного розвитку молодшого школяра».  

Стажування

У травні 2017 року пройшла міжнародне стажування в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS). 

У грудні 2018 року  стажування на кафедрі психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

У липні 2019 року пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування за програмою підвищення кваліфікації  «The innovative methods and technologies of teaching: The newest in the European Educational Practice» у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща).

Сфера наукових інтересів

Психологія стресу, експериментальна психологія, психологія особистості, ігрова психотерапія.

Відзнаки

Нагороджена грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018, 2019 рр.

Основні публікації

  1. Чопик С.В. Взаємозв’язок самооцінки і рівня домагань як показник особистісного розвитку молодшого школяра / С.В. Чопик // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / ред. В.І. Судаков та ін. – К.: Логос, 2011. – Т. 3: Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А. Роменця. Вікова та педагогічна психологія. – С. 15– 23.
  2. Чопик С.В. Психолого-педагогічний супровід становлення адекватного рівня домагань в молодшому шкільному віці / С.В. Чопик // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. – С.153–170.
  3. Приходько Ю.О. Рівень домагань як чинник особистісного розвитку молодшого школяра / Ю.О. Приходько, С.В. Чопик  // Учитель початкової школи: науково-методичний журнал. – №5 (36), травень, 2016. – С.5–9.
  4. Система практик у професійній підготовці психологів: навчально-методичний посібник / за заг. ред Г.К.Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – С.143–145.
  5. Державна атестація бакалаврів психології: збірник тестових завдань / [З.М. Адамська, І.П. Андрійчук та ін.]; за заг. ред. Г.К. Радчук. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – С.37–43, 168–172.
  6. Чопик С.В. Вплив рівня домагань вчителя початкових класів на особистісний розвиток молодших школярів // Психологічне забезпечення інноваційних технологій підготовки фахівців у освітньо-професійному просторі вишу: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару (19 травня 2017 року, м. Кам’янець-Подільський) – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2017. – 68 с. – С.63–65.
Безымянныйллл
Чопик 6
Чопик 5
Чопик 4
Чопик 3
Чопик 2
Чопик 1
Безымянннрныйллл