×
Blog

Сіткар Віктор Ілліч

sitkarv@gmail.com;

В 1984 році з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного інституту. Після закінчення інституту працював в загальноосвітній школі № 19 м. Тернополя вчителем фізичної культури. З 1990 року працює в Тернопільському державному педагогічному інституті (сьогодні національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри психології. З 1992 по 1995 р. навчався (стаціонарно) в аспірантурі інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. З жовтня 2011 року по вересень 2016 р. – докторант-здобувач інституту соціальної та політичної психології АПН України.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічні особливості виникнення та прояву дитячих пустощів».

У 2001 р. обраний Вченим секретарем інституту (сьогодні факультету) педагогіки і психології ТДПУ (сьогодні ТНПУ) ім. Володимира Гнатюка. На цій посаді перебуваю по сьогодні. З 2017 року цю посаду перейменовано на секретар наукової ради факультету педагогіки та психології.

З 1 липня 2004 р. за результатами конкурсу обраний деканом психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, на цій посаді перебував до липня 2009 року. З серпня 2009 року факультет реорганізовано в інститут педагогіки та психології, а з березня 2017 року – це факультет педагогіки та психології.

З липня 2009 року по сьогодні – доцент кафедри практичної психології (з червня 2019 р. кафедру перейменовано на кафедру психології розвитку та консультування) ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Автор понад 180 наукових праць та публікацій. Читає навчальні курси з загальної психології, вікової та педагогічної психології, психології фізичного виховання та спорту, юридичної психології, інженерної психології, психології соціальної роботи, методики проведення психологічної експертизи в різних галузях психології.

Досвід наукової на науково-педагогічної діяльності, стажування тощо. Науково-педагогічний стаж роботи становить 30 років. З 06.11. 2008 р. по 06.12.2008 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі педагогіки і психології Львівського державного університету фізичної культури. З 20.11.2014 р. по 20.12.2014 р. проходив стажування на кафедрі практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди», ВНЗ IV рівня акредитації. 2-3 липня 2015 р. в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» взяв участь у дводенному Науково-практичному семінарі із впровадження гендерного підходу у навчальний процес підготовки фахівців і фахівчинь журналістських спеціальностей, повністю виконавши програму підвищення кваліфікації обсягом 15 годин. Видано сертифікат за підписом Посла, координатора проектів ОБСЄ в Україні, Вайдотаса Верби.

З 18 листопада 2019 р. по 17 січня 2020 р. пройшов підвищення кваліфікації (стажування) в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Довідка про проходження стажування № 82 від 20 січня 2020 р. Наказ про зарахування на стажування №438 від 12.11.2019 р. Тема стажування: «Професійний саморозвиток та сучасні інноваційні технології навчання, викладання психології у закладах вищої освіти». Обсяг підвищення кваліфікації 240 годин (8 кредитів ЄКТС).

З 2006 року – керівник Тернопільського обласного відділення Української академії акмеології, академік УАА. З лютого 2018 року доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО) (за сумісництвом). Керівник випускних робіт слухачів курсів учителів фізичної культури; + інструктори фізичної культури в закладах дошкільної освіти (ЗДО).

З 01 лютого 2018 року зарахований членом Європейської асоціації педагогів, психологів та медиків «Science»). (посвідчення № 00417, видане ЄАППМ «Science» 01.02.2018 р).

Сфера наукових інтересів. Психологія спорту та фізичного виховання, Гендерні аспекти в спорті. Дитяча психологія. Соціальна психологія дитячої субкультури. Юридична психологія. Професійне вигорання педагогів. 

Персональні нагороди, відзнаки. У 2009 році, як науковий керівник, відзначений Грамотою МОН України (Наказ МОН України № 498 від 10.06.2009 р.) за підготовку переможця (диплом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерних досліджень у 2008/2009 навчальному році.

З жовтня 2013 року – член Національної Федерації наукової аналітики Республіки Україна (НФНАРУ) в галузі психологічних наук. Сертифікат члена № NRAF-UA-00053. Статус члена Національної федерації щорічно підтверджується одноразовою участю в першості з наукової аналітики проекту GISAP.

Відзнаки вітчизняних та зарубіжних організацій

 1. Диплом «Софіста» в галузі «Психологія» № DS-016/0046 виданий 02/06/2016 Лондон. Міжнародна академія наук вищої освіти (МАНВО) в рамках міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP)
 • Бронзовий диплом № DA-016/0025 за результатами ІІ етапу національної першості з наукової аналітики в галузі психологічних наук (Секція Соціальна та політична психологія) Виданий 02.06.2016 р., Лондон , МАНВО, GISAP.
 1. Диплом «Софіста» в галузі «Психологія» № DS-017/0016 виданий 01/03/2017 Лондон. Міжнародна академія наук вищої освіти (МАНВО) в рамках міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP)
 2. Диплом № Т-NRAF- UA-00096 переможця І етапу національної першості з наукової аналітики в  галузі психологічних наук (Секція Соціальна та політична психологія) виданий  01/03/2017 Лондон-Київ та члена національної збірної команди Україна з наукової аналітики в галузі «Психологічні науки» на період 2017 року.
 3. Подяка Переяслав_Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». За підписом Голови галузевої конкурсної комісії проф. Коцур В.П. та відповідального секретаря галузевої конкурсної комісії доц. Лохвицької Л.В., 20-21 березня 2014 р.
 4. Подяка Української академії акмеології (УАА) за багаторічну наукову та організаційну діяльність щодо розбудови Академії та з нагоди 10-річного ювілею Української академії акмеології. За підписом Президента УАА В.О. Огнев’юка, 28 жовтня 2016 р.
 5. Грамота проводу Тернопільської обласної організації ВГО «Спілка офіцерів України» за перемогу у стрілецькому турнірі серед викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка присвяченого 75 річчю утворення УПА.
 6. Подяка Національної академії педагогічних наук України за активну участь у впровадженні наукових здобутків та з нагоди 80-річчя Університету. За підписом президента НАПН України В.Г. Кременя, 2020 р.

Основні публікації:

 1. Монографії
 2. Сіткар В. І. Субкультура дитинства та її вплив на cтатеву соціалізацію: гендерна парадигма / В. І. Сіткар // Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / [В. П.Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – С. 242-254. ISBN 978-966-10-3838-6
 3. Cіткар В. І. Особливості культурно-ціннісної орієнтації дорослих та перцепції ними субкультури дітей / В. І. Сіткар // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 94-126. ISBN 978-595-055-5
 4. Сіткар В. І. Становлення особистості та суспільства крізь призму дитячої субкультури: сучасні тенденції / В. І. Сіткар // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / редкол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Я. С. Фруктова. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С.163-180. ISBN 978-617-658-019-5
 5. Сіткар В. І. Соціально-психологічні особливості формування субкультурних девіацій у дітей та підлітків / В. І. Сіткар // Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – С. 148-158. ISBN 978-617-7516-66-7
 6. Сіткар Віктор. Психологія дитячої субкультури : монографія / Віктор Сіткар. – Тернопіль, ТПНУ імені Володимира Гнатюка, 2019, - 560 с. ISBN 978-617-595-095-1

 

 1. Статті у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України:

2.1. Сіткар В.І. Роль розваг у збереженні фізичного та психічного здоров’я дітей / В. І. Сіткар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія Педагогіка і психологія. – Тернопіль 1998. – № 2. – С. 60-61.

2.2. Сіткар В.І. Особливості виховання сучасної молоді в контексті творчої спадщини А. Макаренка: за і проти / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. –  К.: 2004, т.VІ, випуск 4. – С. 309-314. ISBN 966-7613-01-5

2.3. Сіткар В.І. Гендерні відмінності дитячої субкультури / В.І. Сіткар // Психологічні студії Львівського університету / За наук. ред. С.Л. Грабовської «Збірник наукових праць». Випуск 1. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С. 304-324. 

2.4. Сіткар В.І. Дитяча субкультура як специфічна форма соціогенезу: постановка проблеми / В.І. Сіткар // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. –  К.: Главник, 2005. - Вип.26, в 4-х томах. Т. 4. – С. 55-62.

2.5. Сіткар В.І. Дитяча субкультура як малий культурний світ / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. –  К.: 2006, т.VІІІ, випуск 2. – С. 302-310. ISBN 966-7613-01-5

2.6. Сіткар В.І. Сучасне навчання та виховання крізь призму дитячої субкультури / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2008, т. Х, частина 4. – С. 553-562.

2.7. Сіткар В.І. Дитяча субкультура – ключ  до формування духовності особистості / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2009, т. ХІ, частина 5. – С. 340-347.

2.8. Сіткар В.І. Дитяча субкультура як фактор соціалізації підростаючої особистості / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2010, т. ХІІ, частина 2. – С. 295-302. ISSN 2077-2289

2.9. Сіткар В.І. Дитяча субкультура через призму соціально-когнітивної теорії на прикладі телевізійного насилля / В.І. Сіткар // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка. Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. – С. 282-290. ISВN 966-7631-15-Х

2.10. Сіткар В. І. Психологія вчинку на прикладі дитячих розваг / В. І. Сіткар // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол. : В. І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т.4; Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця. Вікова та педагогічна психологія. Прикладні проблеми психології. – С. 146-154. ISВN 978-966-171-400-6 (Т. 4)

2.11. Сіткар В. І. Дитяча та молодіжна субкультури в контексті онтогенетичного аспекту формування духовності особистості / В. І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2011, т. ХІІІ, частина 4. –  С. 358-364. ISSN 2077-2289

2.12. Сіткар В. І. Світ дитинства та світ дорослих перед викликами глобального суспільства: субкультурна та гендерна парадигми / В. І. Сіткар // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук., праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України: за заг. ред. М.М. Слюсаревського: упоряд. Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 153-163. ISВN 978-966-8063-99-45

2.13. Сіткар В. І. Дитяча і молодіжна субкультури як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства / В. І. Сіткар // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології : [редакційна рада М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2011. – Випуск 28 (31). – С. 119-127. ISВN 978-966-8063-99-50

2.14. Сіткар В. І. Соціальне буття дітей та молоді: субкультурний аспект / В. І. Сіткар // Вища освіта України – Додаток 3 до №1, Том 1, 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». –  С. 162-169. / Психологічні науки: проблеми і здобутки. – Додаток 1 до № 1, Том 1. – 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 162-169.

2.15. Сіткар В. І. Дитяча субкультура в системі соціогенезу: групова ідентичність чи колективний символізм (соціально-психологічний аспект) / В. І. Сіткар // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т.2. Проблеми цілісності суспільства, групи та особистості. – 2012. – С. 132-143.

2.16. Сіткар В. І. Соціалізація дітей та молоді: субкультурний аспект / В. І. Сіткар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Соціальна робота. – № 3, 2012. – С. 39-43. ISSN 1728-3817 (загальний)

2.17. Сіткар В. І. Пустощі як супутник дитинства та форма субкультури: погляд психолога / В. І. Сіткар // Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота». –  № 9, 2012. – С. 11-14.

2.18. Сіткар В.І. Дитяча субкультура в умовах системних змін / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ХІV, част. 3. –  К., 2012. - С. 190-199. ISSN 2077-2289

2.19. Сіткар В. І. Вплив субкультури на соціальне виховання особистості / В. І. Сіткар // Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Тематичний випуск «Аксіопсихологія розвитку особистості в освітньому середовищі». – № 1(3), 2012. – С. 205-216.

2.20. Сіткар В. І. Соціогенез пустощів як форми субкультури дітей / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота [Текст] : наук.-практ. та освіт.-метод. журнал/ Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. –  Київ : СОЦИС-ПРЕС, 1997 . –  Виходить щомісячно. – 2013р. – № 2 (167) . – С. 13-17. 

2.21. Сіткар В. І. Субкультура як філософія буття та соціалізації дитини / В.І. Сіткар // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1. Вип. 29, Том ІІІ: тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 257-266. ISBN 978-966-8840-95-7

2.22. Сіткар В. І. Світ дитинства як автономна соціокультурна реальність та своєрідна субкультура / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Том.ХI.: Соціальна психологія. –  Вип. 6. – Книга ІІ. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –  С. 320-331. ISSN 2072-4772    ISBN 978-965-189-170-7

2.23. Сіткар В. І. Субкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини / В. І. Сіткар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 2. –  Херсон, 2013. – С. 66-71.

2.24. Сіткар В.І. Жанри дитячого фольклору як складова соціалізації та засвоєння субкультури / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Том.ХI. – Вип. 10. – К. : Фенікс, 2014. – С. 309 – 324. ISSN 2072-4772

2.25. Сіткар В. І. Особливості соціалізації сучасних дітей в контексті субкультури: соціокультурний досвід, гендерний та психологічний аспекти / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. Максименка С.Д. – Т. ХVІ, част. 1, 2 – К., 2014. – С. 195-204. ISSN 2077-2289

2.26 Сіткар В. І. Акмеологічний погляд психолога на дитину, яка пустує / В. І. Сіткар // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. –  C. 304 – 310.

2.27. Сіткар В .І. Дитяча субкультура в сучасному українському соціумі: соціально-психологічний аспект / В.І. Сіткар // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. – № 2 (4). –  Вип. 4. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. – С. 132- 151. ISSN 2414-004Х

2.28. Сіткар В. Діагностика рівня домагань і самооцінки школярів на межі епохи дитинства та підліткового віку / В. Сіткар // Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. 2019. №1 (10). С. 110-117. URL: http://journals.pu.if.ua/index.php/po;  http://ps.pu.if.ua

2.29. Сіткар В. Теоретичний концептуальний конструкт української дитячої субкультури / В. Сіткар // Humanitarium» Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) ; Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2019. Том. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 130-142.  ISSN 2308-5126 (Друковане видання) ISSN 2518-1114 (Електронне видання)

2.30. Сіткар В. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологічного потенціалу  особистості / В. Сіткар // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. С. 332-339. ISSN: 2708-4809

2.31. Сіткар В. І. Взаємозв’язок субкультури, вчинку та психосоціального розвитку. Освіта та розвиток обдарованої особистості. №3 (78) / ІІІ квартал / 2020. С. 17-26. Серії «Педагогіка», «Психологія». ISSN: 2309-3935

Участь в конференціях (статті, тези)

за період 2018 -2020 р.

2018

 1. Сіткар В. І. Теоретико-методологічний аспект соціально-психологічної допомоги дітям з травмою війни / В. І. Сіткар // Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – С. 148-151.
 2. Сіткар В. І. Вплив Інтернет- та медіа-простору на становлення особистості сучасних дітей та їх субкультури / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Сучасні соціокультурні психолого-педагогічні координати розвитку дитини : Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль : Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. – С. 166-171. ISBN 978-617-595-079-1
 3. Сіткар Віктор. Соціально-психологічний аспект життєвого успіху: спокуси та ризики тих хто їде з України / Віктор Сіткар // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів 26-27 квітня 2018 р. / [Упорядник М. Й. Варій]. – Львів : «СПОЛОМ», 2018. – С. 184-188.
 4. Сіткар В. І. Нова українська школа та норми поведінки, яких слід дотримуватись: актуальність, реалії, проблеми / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 26-27 квітня 2018 року). / укладачі В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Гаврищак, С.Б. Гах – Тернопіль: СМП «Тайп», 2018. – С. 300-304.
 5. Сіткар В. І. Особливості психосоціального розвитку та субкультури дітей на базових стадіях епігенетичного циклу / В. І. Сіткар // Сучасний рух науки : тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 381-386.

2019 рік

 1. Сіткар В.І. Діагностика рівня розвитку рис особистості у четвертокласників за тестом Кеттела: гендерний аспект / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2 ч. Ч.2 (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року) / укладачі: В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Кузьма, С.Б. Гах – Тернопіль: СМП «Тайп». - С. 187-191.
 2. Віктор Сіткар. Біографічний нарис про автора першої і поки єдиної в Україні психологічної енциклопедії / Сіткар Віктор // Видатні постаті психології: історія, сучасність і перспективи : матеріали VI регіонального наукового семінару до дня психолога (23 квітня 2019 р., м. Львів). Львів, 2019. С. 54-56.
 3. Сіткар В. І. Гендерні відмінності самооцінки особистих якостей у молодших підлітків / В. І. Сіткар // Соціальна робота: минуле, реалії та перспективи: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 21-22 травня 2019 р.) та науково-методичного семінару «Права дітей: від витоків до сьогодення» (Умань, 29 травня 2019 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – C. 103-108.
 4. Сіткар В. І. Взаємозв’язок вікової субкультури з чотирикомпонентною моделлю соціального впливу У. Бронфенбреннера. / В.І. Сіткар // Міжнародний електронний науково-практичний журнал «Way Science». Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. – Дніпро, 2019. - С. 649-655.
 5. Сіткар В.І. Врахування особливостей розвитку дитячої субкультури в освітньому просторі / В.І. Сіткар. - Передові наукові дослідження в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 27 вересня 2019 року) /Редколегія: О. М. Петровський, В. С. Мисик, І. М. Вітенко, О. І. Когут, Ю. Ч. Шайнюк, A. Janowski, Ф. І. Полянський, Т. В. Магера, М. А. Мартинів, Т. О. Сергуніна // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2019. – С. 118-122.
 6. Сіткар В. І. Дитяча субкультура в структурі аксіогенезу особистості / В.І. Сіткар // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4-5 жовтня 2019 р.) / за заг. ред проф. І. М. Галяна. – Дрогобич : Редакційно- видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2019. – С. 110-112. ISBN 978-966-384-410-7
 7. Сіткар В. Центр довузівської підготовки як важлива складова профорієнтації, контролю та моніторингу знань майбутніх абітурієнтів / Віктор Сіткар, Степан Сіткар // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 квітня 2018 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2019. – С. 152-155.
 8. Сіткар В. І. Суб’єктно-ціннісний підхід у вивченні субкультури дітей [Електронний ресурс] / В. І. Сіткар // Матеріали доповідей учасників ІІ Всеукраїнського Конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». – К. Інститут соціальної і політичної психології НАПН України. - С. 328-334. – Режим доступу : http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Theses-UCSP2019.pdf (DOI: 10.33120/UCSPProceedings-2019, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Індексовано у CROSSREF).

2020 р.

 1. Віктор Сіткар. Субкультура і вчинок як сполучники між психологією і культурою / Сіткар Віктор // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників Другої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки» (25 лютого 2020 р. м. Дрогобич). Редактори-упорядники М. В. Савчин, А. Р. Зимянський – Дрогобич: «Швидкодрук», 2020. – С. 198-205.
 2. Сіткар В., Сіткар С. Жінки-генерали в секторі безпеки і оборони: європейський досвід, українські реалії. Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки та оборони України: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 березня 2020 року). – Хмельницький : Видавництво НаДпсУ, 2020. С. 269-273.
 3. Сіткар В.І., Сіткар Н.С. Особливості навчання в сучасних школах Естонії: реалії та поради українським освітянам. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 09-10 квітня 2020 року) / Редколегія: О.М. Петровський, І.М. Вітенко, О.І. Когут, В.С. Мисик, Ю.Ч. Шайнюк, В.Є. Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, С.Б. Гах, Г.І. Герасимчук, М.П. Мамус – Тернопіль: СМП «Тайп», 2020. С. 332-334.
 4. Сіткар В. І., Сіткар Н. С. Професійна компетентність та особливості прояву емоцій учителів в умовах дистанційного навчання пов’язаного з карантином covid-19. «Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення». Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 22 травня 2020 р.). Тернопіль: ТНПУ. 2020. С. 150-154.
 5. Сіткар В.І. Шкільна освіта України в контексті міжнародних досліджень учнів: компаративістичний аспект. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 28 травня 2020 р.). / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. С. 276-279. – DOI : https:// doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020
 6. Сіткар В. І., Сіткар Н. С. Сіткар С. В. Освітні успіхи України за результатами PISA-2018: гендерний аспект. «Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 вересня 2020 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, за заг. ред. В.П. Кравця, О.М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 50-54. ISBN 978-617-595-103-3
 7. Cіткар В., Сіткар Н. Розвиток та психічне здоров’я сучасних тінейджерів: причини та наслідки. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року) / уклад. З. Р. Кісіль. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. с. 211-216.
 8. Сіткар В.І., Сіткар С.В. Онлайн система ЕКОOL – прогресивний інструмент для освітнього менеджменту: естонський досвід. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів ІV регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 26 листопада 2020 року) / Редколегія:  І. М. Вітенко, Р. С. Брик, Н. Р. Бабовал, Т. Г. Дідух. Тернопіль, 2020. C. 162-167.
 9. Сіткар В.І, Сіткар Т.В. Синтез рухової активності та діджиталізації сучасного суспільства: мотиваційний аспект. Інноваційні підходи до фізичного виховання ф спорту студентської молоді // Матеріали п’ятого регіонального науково-методичного семінару (м. Тернопіль, 18-19 грудня 2020 р) / За заг. ред. Огнистого А.В., Огнистої К.М. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2020. – С. 157-160.

 

 1. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав

3.1. Ситкарь В. И. Взгляд психолога на детскую субкультуру в современной психологии: гендерный аспект / В. И. Ситкарь // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. – № 7 (16): сб. статей по материалам ХVI международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования, 2013. – С. 201-208. ISSN 2309-2742

3.2. Сіткар В.І. Субкультура дитинства в контексті сучасної масової культури та взаємодії з медіа / В.І. Сіткар // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology. – Vol. 3. 2013. – BUDAPEST, 2013. - www.seanewdim.com P. 189-194. ISSN 2308-5258

3.3. Ситкарь В. И. Влияние сказки на формирование личности ребенка : субкультурная парадигма / В. И. Ситкарь // DEVELOPMEN OF MODERN PSYCHOLOGY IN A CONDITIONS OF PERMANENT SOCIAL CRISIS Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published folloving the results of the LXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychological sciences (London, November 14  – November  20. 2013). –  London: ІASHE, 2014. – P. 30-34. ISBN 978-1-909137-40-0

3.4. Ситкарь В.И. Фольклор как составляющая социализации и форма вхождения детей в субкультуру / В.И. Ситкарь // PROBLEMS OF CORRELATION OF INTERPERSONAL INTERACTIONS AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN SOCIAL RELATIONS. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published folloving the results of the LXXV International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Pedagogical  and Psychological sciences (London, January 27 – February 03, 2014 /.The International Academy of Science and Higher Education;  Organizing Committee:  T Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Strreiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: ІASHE, 2014. – P. 90-93. ISBN 978-1-909137-43-1

3.5. Ситкарь В. И. Детская субкультура как сфера социальных отношений в культуре семейного воспитания / В. И. Ситкарь // Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля, 2014 г. в 2 частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск: SIMJET, 2014. – С. 90-96. ISBN/ISSN:978-5-9904777-5-9

3.6. Сіткар В. І. Мовна творчість дітей: субкультурний та соціолінгвістичний аспект / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of future», the 8th of May, 2014, Prague (Czech Republic), Vol. 2. P. 243-250. ISBN 978-5-4379-0320-9

3.7. Сіткар В. І. Суб’єктно-вчинковий підхід до проблеми феномену дитяча субкультура / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of genesis», the 8th of August, 2014. Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), Vol. 3. –  P. 173-182. ISBN 9785437903230

3.8. Сіткар В. І. Музичний фольклор та епістолярії дітей Тернопільщини: субкультурна парадигма / В.І. Сіткар // The European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014» [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014», 26-27 th of September, 2014, Prague (Czech Republic). Publishing Center of the International Scientific Association «Science& Genesis», Copenhagen, 2014, Vol. 4. –  P. 117-127. ISBN 9789665326847

3.9. Сіткар В. І. Психологія сучасних дітей: субкультурна парадигма / В.І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014. / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2014, Vol. 3. –  P. 143-149. ISBN 978-5-4379-0327-8

3.10. Сіткар В. І. Рухливі ігри в системі соціогенезу та змісті субкультури дітей / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015. / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2015, Vol. 2. – P. 170-176. ISBN 9787637903249

3.11. Сіткар В. І. Осередки формування субкультури дітей: сучасний стан / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Driven to discover!» [Text]: materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Driven to discover!», the 5th of June, 2015, Geneva (Switzerland). Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2015, –  P. 161-170. ISBN 978-5- 437903-32-2

3.12. Сіткар В. І. Субкультура як модель стосунків та система цінностей в образі світу дитини / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics ««Motivation. Way to the future.» [Text]: materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Motivation. Way to the future.», the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2016, – P. 80-87.  ISBN 978-7-637903-75-1

3.13. Ситкарь В. И. Субкультура как «школа бытия» современного ребенка / В. И. Ситкарь // «Influence of knowledge and public practice on the development of creative potential and personal success in life». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, May 12 – May 17, 2016). – London: IASHE, 2016. – P. 52-55.  ISBN 978-1-909137-97-4

3.14. Ситкарь В. И. Социально-психологическая концепция функционирования и развития детской субкультуры / В. И. Ситкарь // «Harmonious personal development problem in relation to specificity of modern education and socialization processes». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 5 - October 11, 2016) /International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2016. – P. 55-58.  ISBN 978-1-911354-05-5.

3.15. Ситкарь В. И. Этническая идентичность и стереотипы как субъективный субкультурный домен / ETHNIC IDENTITY AND STEREOTYPES AS A SUBJECTIVE SUBCULTURAL DOMAIN / В. И. Ситкарь // «Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions of objective complication of the person’s social adaptation processes». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXVIII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, February 9 – February 15, 2017) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2017. – Р. 66-71. ISBN 978-1-911354-11-6

3.16. Сіткар В. І. «Покоління Z»: субкультурна парадигма / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Mind technologies: Science» [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Mind technologies: Science», the 31th of March, 2017, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2017, –  P. 120-130. ISBN 978-7-637903-82-9

3.17. Cіткар В. І. «Синій кит», «Червона сова», «Момо» – деструктивний інформаційно-психологічний вірус чи безпечна екранна соціалізація сучасних дітей? / В. І. Сіткар // International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» December 2018 – January 2019. The European Association of pedagogues, psychologists and medics «Science», Vienna, Austria, 2019 / publishing office Beranových str., 130, Czech Republic – Prague, 2019; p. 87 – 89. ISSN 9091-1792

 

Навчально-методичні посібники

 1. Сіткар В. І. Аутогенне тренування в спорті. Навчально-методичний посібник / В. І. Сіткар. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009 р. – 104 с.
 2. Сіткар В.І. Психологія фізичного виховання і спорту (навчальний посібник, видання друге, доповнене і перероблене) / В. І. Сіткар. – Тернопіль, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. – 300 с.
 3. Сіткар В. І. Психологічний практикум для школярів // В. І. Сіткар Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота». – № 8, 2006. – С. 13-25 (початок).
 4. Сіткар В. І. Психологічний практикум для школярів // В. І. Сіткар Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота». – № 9, 2006. – С. 43-53 (продовження).
 5. Сіткар В. І. Про психологію жінки та чоловіка в спорті: з досвіду роботи науково-дослідного центру гендерних досліджень в ТНПУ імені Володимира Гнатюка / В. І. Сіткар // Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник /за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2013. – 209 с. (С.148-151).
 6. Сіткар В. І. Формування відповідального ставлення до материнства у студентської молоді (з досвіду дослідження в ТНПУ імені. Володимира Гнатюка) / В. І. Сіткар, І. Поважна // Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. – С. 71-77.
 7. Сіткар В. І. Психологічний пізнайко : практикум із саморозвитку / В. І. Сіткар // Психолог. – 2016. – № 13/14. – Тематична вкладка. – С. 1-24.
 8. Сіткар В. І. Діагностика пізнавальних процесів дошкільників / В. І. Сіткар // Психолог дошкілля. – 2017. – № 2 (91). – Тематична вкладка. – С. 1-24.
 9. Сіткар В. І. Державна атестація бакалаврів психології: збірник тестових завдань / З. М. Адамська, В. І. Сіткар та ін. / за заг. ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – С. 185-189 ( інженерна психологія).
 10. 10. Сіткар В. І. Спортивні танці, ритмічна гімнастика та аеробіка як засоби ритмічного розвитку особистості / В. І. Сіткар // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-методичний посібник / Упорядник О. А. Плахотник. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – С.126-132.

11) Посилання на персональні профілі:


 -  Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VeMWdy8AAAAJ&hl=ru

- Профіль Research ID                   і-7728-2018

- Профіль ORCID          https://orcid.org/0000-0003-0465-2973

09
08
07
06
05
04
03
02
01
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10