×
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти була створена 1 вересня 2021 р. на факультеті педагогіки та психології. Очолила кафедру док.пед.наук Слозанська Г.І. На кафедрі тепер працюють такі викладачі, доценти: Главацька О.Л., Горішна Н.М; викладачі Пацула І.Н., Романишин Н.С., Піговський М.М.
До викладання освітніх компонентів в рамках підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів долучені науково педагогічні працівники інших структурних підрозділів ТНПУ ім.В.Гнатюка та досвідчені викладачі- практики м.Тернополя та регіону.
Кафедра є випусковою та працює над реалізацією освітніх програм: "Логопедія. Спеціальна психологія" (освітній рівень бакалавра) та "Інклюзивна освіта" (освітній рівень магістра) в рамках спеціальності 016 Спеціальна освіта.
Викладачі кафедри активно працюють над вдосконаленням своєї професійної майстерності, впроваджують інноваційні підходи до викладання в освітній процес, здійснюють популяризацію спеціальності через долучення до різних заходів міста, області та регіону, поєднують теорію і практику через реалізацію практично-орієнтованого підходу, є активними в громадській діяльності.