×
Наказ №267 від 02.12.2020 р.
 
Враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1100 щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р.№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респірпаторної хвороби хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з яким забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, н а к а з у ю:
 
1. Підсумковий семестровий контроль на факультетах провести, як правило, в дистанційній формі засобами LMS або інших інструментів синхронної чи асинхронної комунікації.
 
2. Атестацію здобувачів вищої освіти провести в режимі відеозв’язку з дотримання вимог щодо ідентифікації особи здобувача, рекомендувати деканатам здійснювати цифрову фіксацію (відеозапис, аудіозапис, фотофіксацію тощо) процесу атестації у формі захисту магістерської  роботи.
 
3. У випадку завчасного (не пізніше як за 3 дні до проведення атестації) виявлення осіб з числа випускників, які не мають змоги для встановлення відеозв’язку і проходження атестації у дистанційному режимі, визначити спосіб їх атестації в індивідуальному порядку, в тому числі як виняток у приміщенні університету, подати у НМВ  відповідну інформацію і пропозиції щодо атестації таких випускників. 
 
4. Головам екзаменаційних комісій ознайомити здобувачів і членів ЕК, що в разі виникнення під час атестаційного заходу (екзамену, захисту кваліфікаційної роботи) обставин непереборної сили здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора або деканат про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання екзамену, в тому числі як виняток у приміщенні університету, визначається деканатом спільно з НМВ  в індивідуальному порядку.
 
6. Урахувати, що для проведення захистів магістерських робіт, як альтернатива синхронному виступові, здобувачам освіти може бути запропоновано завчасно надіслати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів (презентацій) так, щоб на записі було видно самого здобувача освіти, можна було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт його виступу (запитання-відповіді до здобувача освіти обов’язково проводяться у синхронному режимі). 
 
7. Як вийняток, дозволити здобувачам факультету мистецтв другого (магістерського) рівня вищої освіти провести атестацію в приміщенні університету малими групами з дотриманням усіх протиепідемологічних заходів
 
8. Керівнику структурного підрозділу, відповідального за діджиталізацію освітнього процесу в ТНПУ, Генсеруку В.А. забезпечити технічний супровід атестаційних заходів, залучивши до цієї роботи інженерів комп’ютерних класів.
 
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Підстава: доповідна записка першого проректора Терещука Г.В.
 
 
 
Ректор   Б.Б. Буяк
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Перший проректор Г.В. Терещук
 
Начальник юридичного відділу І.С. Сохіна