×
У зв’язку з ускладненням санітарно-епідемічної ситуації щодо поширення COVID-19 у м. Тернопіль і особливо у сусідніх областях (переходом у червону зону Івано-Франківської та Львівської областей) та з урахуванням рекомендації Міністерства освіти і науки України закладам вищої освіти самостійно визначати форму організації освітнього процесу, віддаючи перевагу змішаній формі навчання (лист за № 1/9-93 від 22.02.2021 р.), з метою запобігання спалаху в університеті респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  н а к а з у ю: 
 
1. Застосувати в університеті на період дії режиму надзвичайної ситуації (продовженого до 30 квітня 2021 року Постановою Кабінету Міністрів України від  17 лютого 2021 року № 104) модель змішаного навчання у такому варіанті:
 
1.1. Відновлюється на всіх факультетах дистанційне навчання здобувачів вищої освіти, як основна форма опанування програмними результатами навчання відповідно до затверджених розкладів занять.
 
1.2. Проведення індивідуальних занять на факультеті мистецтв і тренувальних занять малими групами здобувачів чисельністю з розрахунку не більше однієї особи на 4 кв. метри площі на факультеті фізичного виховання здійснюється в приміщеннях університету лише у випадках крайньої необхідності.
 
1.3. На факультетах хіміко-біологічному, інженерно-педагогічному, фізико-математичному навчання в аудиторіях проводиться підгрупами чисельністю з розрахунку не більше однієї особи на 4 кв. метри площі виключно для виконання лабораторних і лабораторно-практичних робіт, що вимагають спеціального обладнання.
 
1.4. Забезпечується гнучке планування розкладів занять в аудиторіях підгрупами (малими групами) з неухильним дотриманням протиепідемічних вимог і правил, передбачених і затверджених наказом ректора ТНПУ від 19.08.2020 р. за № 168, і визначених у пп. 1.2. і 1.3. вимог соціальної дистанції.
 
2. З метою реалізації моделі змішаного навчання підтримувати гнучкий режим робочого часу з обов’язковим урахуванням вимог Урядових рішень щодо запровадження посилених протиепідемічних заходів.
 
3. Заборонити проведення у приміщеннях ТНПУ масових (культурних, спортивних, наукових, освітніх та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі.
 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Підстава: службова записка першого проректора Терещука Г.В.
 
Ректор Б.Б. Буяк
 
ПОГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу І.С. Сохіна