×
Blog

Турко Ольга Василівна

З 1996 р. по 2001 р. навчалася у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та зарубіжна література».
З 2001 р. по 2008 р. працювала вчителем української мови та літератури школи-ліцею № 6 ім. Н. Яремчука м. Тернополя.
З 2008 р. працює на кафедрі філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

У 2011 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01–українська мова на тему «Речення з напівпредикативними апозитивними одиницями в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть».

Викладає навчальні курси

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»,

«Практикум із розвитку зв’язного мовлення», 

«Освітні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі», 

«Ukrainian as a Foreign Language», 

«Спецкурс з української мови. Літературне редагування».

Стажування

2010 р. – в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;

2015 р. – в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка;

2019 р. – у Вищій лінгвістичній школі в м. Ченстохові (Польща), взяла участь у Европейському освітньому проєкті “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Educational Practice (Philology)”.

Сфера наукових інтересів
Граматика сучасної української мови; лінгвостилістика; лінгводидактика початкової школи; інноваційні технології викладання лінгвістичних дисциплін у виші.

Основні публікації

Монографія

Яцук О. Речення з напівпредикативними апозитивними одиницями в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть : монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 197 с.

Посібник

Яцук О. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 99 с.

Публікації у фахових виданнях України

Яцук О. Семантико-синтаксичний аспект реалізації відокремлених прикладок в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. Чернівці : Рута, 2007. Вип. 321–322 : Слов’янська філологія. С. 111–114.

Яцук О. Напівпредикативна апозитивна одиниця у структурі простого речення (на матеріалі української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст.). Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. Чернівці : Рута, 2011. Вип. 547–548 : Слов’янська філологія. С. 237–242.

Яцук О. Семантико-синтаксичне та лексико-семантичне представлення антропоцентричності української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : випуск 1 : зб. наук. праць / гол. ред. Н. В. Кондратенко. Одеса : видавець Бакаєв Вадим Вікторович, 2014. С. 240–244. 
Яцук О. Лінгвістичні парадигми прочитання відокремлених компонентів структури речення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / наук. ред. Л.М. Марчук. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Випуск 38 : Філологічні науки. С. 382 –386. (Index Copernicus).
Яцук О. Інтерактивні технології як засіб формування культуромовної компетентності молодших школярів. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка / гол. ред. В. М. Лабунець. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. Випуск 18 (1–2015). С. 185–190. (Index Copernicus).
Турко О. Порядок слів у реченні у світлі комунікативної теорії (на матеріалі української мови). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки / міжнарод. ред. кол.: С.Д. Абрамович, О.С. Волковинський та ін. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. Випуск 44. С. 290–293. (Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR).

Публікації у фахових закордонних виданнях

Турко О. Порівняльний аспект синтаксичної організації речень в англійській та українській мовах. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego. Wrocław: Nowa nauka, 2019. S. 23–27.

Turko O. Semantic-Syntactic Aspects of Studying Appositive Components in Sentence Structure. Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. 2019. XLI (1–2). P.214–222. (Index Scopus).
sert.-vii-mizhnar.-konf.-5-6.10.2017-kamyanec-podilskij_pages-to-jpg-0001
sert.-i-vseukr.-konf.-30.03.2017-kamyanec-podilskij_pages-to-jpg-0001
sert.-iii-mizhn.konf.-6-7.04.2017-kamyanec-podylskij_pages-to-jpg-0001
ser.-viii-mizhnar.-konf.-24-25.10.2019-kamyanec-podilskij_pages-to-jpg-0001
infomedijna-gramotnist-26.11.2020_pages-to-jpg-0001
coursera-learning-to-teach-online_pages-to-jpg-0001
coursera-ctaflxc42clt_pages-to-jpg-0001
certificate-edera-pro-distancijne-navchannya-zhovten-2020_pages-to-jpg-0001
sertifikat-zakordonnogo-stazhuvannya_page-0001
sertifikat-majster-klas-osvitnij-disant-27.09.2019_pages-to-jpg-0001
sertifikat-konferencii-2020.-slovyansk_page-0001
sertifikat-konferencii-2019.-polsha_page-0001
sertifikat-infomedijna-gramotnist-2020_pages-to-jpg-0001
sertifikat-i-mizhnarod.-konf.-vroclav-31.05.2019_page-0001
sertifikat-edera-zhovten-2020_page-0001
sertifikat.-vikladachi-4.0-24.12.2020_page-0001
sertifikat.-very-verified_-onlajn-kurs-z-mediagramotnosti.-__tags__-1_page-0001
sertifikat.-infomedijna-gramotnist.-ukrainska-mova_page-0001
sert.-vseukr.-konf.-kamyanec-podilskj-17.05.2017_pages-to-jpg-0001
sert.-vseukr.-konf.-6.11.2020-ternopil_pages-to-jpg-0001