×
Blog

Главацька Ольга Леонідівна

Дата народження

10 січня 1966 р.

Тема дисертації

«Проблема підготовки майбутніх учителів до статевого виховання учнів»

Автор 5, співавтор 6 навчально-методичних посібників та 2 колективних монографій. У науковому доробку – понад 80 наукових праць. Предметом наукових інтересів є теорія та практика соціальної роботи, самовиховання особистості, менеджмент соціальної роботи, підготовка молоді до сімейного життя.

З багаторічну плідну діяльність відзначена подяками, грамотами ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільської обласної та міської державних адміністрацій, соціальних служб, Міністерства освіти і науки України.

Кредом життя є створення ситуації успіху кожній людині.

Навчальні дисципліни:

  1. Основи самовиховання особистості

  2. Теорія соціальної роботи

  3. Основи наукових досліджень

  4. Соціологія шлюбу і сім’ї

  5. Менеджмент соціальної роботи 

Сфера наукових інтересів:

Проблемами дошлюбної підготовки учнів, статево-рольової соціалізації молоді, саморозвиток

Основні публікації:

1. Главацька О.Л. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку. Неформальна освіта людей поважного віку : навчально-методичний посібник / за ред. доктора педагогічних наук, професора М.М. Букача. Миколаїв : МОІППО та ГО ОЦ УТВ, 2019. С. 428–527.

2. Главацька О.Л. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» (для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота) / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. Тернопіль : Вектор. 2019. С. 13–50.

3. Главацька О.Л. Соціокультурна анімація: методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька; за ред. проф. В. А. Поліщук. Тернопіль : Вектор, 2019. 110 с.

4. Главацька О.Л. Методичні рекомендації до написання й оформлення бакалаврської роботи для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / О.Л. Главацька, Л.Й. Петришин. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 54 с.

5. Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи: теорія та практика : навчально-методичний посібник / О.Л. Главацька. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 616 с.

6. Главацька О.Л. Теорія соціальної роботи : навчально-методичний посібник / О.Л.Главацька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 188 с.

7. Главацька О.Л. Соціальні основи розвитку особистості : навчально-методичний посібник / С.М. Калаур, О.Л. Главацька. – Тернопіль : ТНПУ ім.  В. Гнатюка, 2008. – 315 с.

8. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості : навчально-методичний посібник / О.Л. Главацька. – Київ: Кондор, 2008. – 206 с.

unnamed (14)
unnamed (13)
unnamed (12)
unnamed (11)
unnamed (10)
unnamed (9)
unnamed (8)
unnamed (7)
unnamed (6)
unnamed (5)
unnamed (4)
unnamed (3)
unnamed (2)
unnamed (1)
unnamed